Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MEDonline International B.V. (hierna: “MEDonline”) verwerkt van leden van DOC-access.

Indien u zich inschrijft bij DOC-access of om een andere reden persoonsgegevens aan MEDonline verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1.     Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MEDonline International B.V. De Corridor 14L, 3621 ZB, 0346-200013, 54122171
De privacy manager is bereikbaar via privacy@medonline.nl of 0346-200013.

2.     Welke gegevens verwerkt MEDonline en voor welk doel

2.1.   In het kader van uw inschrijving bij DOC-access en om gebruik te maken van de diensten van DOC-access worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a)     Aanhef, titel, voorletter(s) – en achternaam, geboortedatum, BIG-nummer

b)     E-mailadres, mobiel telefoonnummer (optioneel)

c)     Gebruikersnaam en wachtwoord (gehasht)

2.2.   MEDonline verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

a)     Titel, voorletter(s) en achternaam worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b)     Daarnaast worden voorletter(s), achternaam en geboortedatum gebruikt voor de controle voor medisch beroepsbeoefenaar door het BIG-nummer op te vragen via het BIG-register en deze te registreren.

c)     Bij koppeling met een website van een medische vereniging of andere website waar DOC-Access wordt gebruikt, wordt het BIG-nummer of e-mailadres gebruikt om te controleren of u bevoegd bent deze pagina’s te betreden.

d)     Overige aan DOC-Access gekoppelde websites ontvangen zonder goedkeuring van de betrokkene geen data van de betrokkene, behalve dat de betrokkene een medisch specialist is.

e)     Uw BIG-nummer wordt gebruikt om door u behaalde accreditatiepunten door te geven aan GAIA/PE-Online.

f)      Het e-mailadres wordt gebruikt ter verificatie van uw account.

g)     Het mobiel telefoonnummer kan worden gebruikt ten behoeve van de One Time Password functie (inlogcode via SMS).

h)     Gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt om uw inlog te verifiëren.

2.3.   Email berichtgeving
MEDonline gebruikt uw e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van DOC-access. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3.     Bewaartermijnen

MEDonline verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap bij DOC-access tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.     Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1.   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEDonline passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor informatie rondom deze maatregelen kunt u contact opnemen met informatie@medonline.nl.

4.2.   Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan MEDonline gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5.     Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1.   Via de helpdesk, helpdesk@medonline.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEDonline zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2.   Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de helpdesk.

5.3.   Indien u klachten hebt over de wijze waarop MEDonline persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen MEDonline, deze is te bereiken via privacy@medonline.nl 

5.4.   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de privacy manager, privacy@medonline.nl

6.     Cookies
DOC-Access maakt gebruik van technische cookies en cookies voor website analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst.  

6.1.   Technische cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

6.2.   Cookies voor website analyse
DOC-Access kan gebruik maken van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt

6.3.   Overige cookies
Verder biedt DOC-Access de optie om in te loggen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

6.4.   Browser-instellingen
U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. 

7. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.