Doc-access is een online authenticatiesysteem voor websites die enkel toegankelijk zijn voor medische beroepsbeoefenaren.