Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DOC-Access.nl

DOC-Access is een authenticatie service waarbij medische professionals na eenmalige registratie op www.DOC-Access.nl een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen en hiermee toegang krijgen tot afgeschermde websites van alle bij DOC-Access aangesloten organisaties. Op die besloten websites kunnen onder andere online cursussen worden gevolgd. Bij de verlening van deze diensten verwerkt DOC-Access persoonsgegevens. In dit Privacystatement kunt u lezen waarvoor DOC-Access uw persoonsgegevens gebruikt, hoe zij de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens waarborgt en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
MEDonline International b.v., handelend onder de naam DOC-Access, gevestigd te Breukelen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies
DOC-Access maakt gebruik van technische cookies en cookies voor website analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internet-browser op uw computer worden geplaatst. 

Technische cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, dat u meegedaan hebt aan een poll, of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor website analyse
DOC-Access kan gebruik maken van Google Analytics. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt

Overige cookies
Verder biedt DOC-Access de optie om in te loggen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Browser-instellingen
U kunt uw internet-browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. 

Verwerkte gegevens
DOC-Access verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • e-mail adres
 • specialisatie
 • BIG-registratienummer
 • gebruikersnaam
 • gegevens over door u gevolgde online cursussen en behaalde accreditatiepunten

Derden/bewerkers
Voorzover DOC-Access voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maakt van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft DOC-Access de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven omschreven doeleinden worden verwerkt en dat betreffende derden niet als verantwoordelijke maar als bewerker optreden.

Websites van derden
Met uitzondering van websites van derden die DOC-Access als bewerker inschakelt, is dit Privacystatement niet van toepassing op de websites van derden,  waaronder maar niet beperkt tot deelnemende bedrijven en organisaties, waarnaar DOC-Access een hyperlink aanbiedt. Evenmin is dit Privacystatement van toepassing op de websites van derden, zoals deelnemende bedrijven en organisaties,  waar gebruikers van DOC-Access met gebruik van hun gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. DOC-Access is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deelnemende bedrijven en organisaties en andere derden. Op de gegevensverwerkingen van deelnemende bedrijven en organisaties en van andere derden zijn de algemene voorwaarden, gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van die derden van toepassing. DOC-Access kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensverwerkingen van betreffende derden.

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een of meer gegevensbestanden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken en beheren van uw account
 • het verschaffen van toegang tot websites van deelnemende organisaties
 • het registreren van door u behaalde accreditatiepunten naar aanleiding van deelname aan online cursussen
 • het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van www.DOC-Access.nl ;
 • om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • voor toegang tot het account-gedeelte van www.DOC-Access.nl ;
 • voor communicatie over activiteiten van DOC-Access;
 • om u informatie te sturen bijvoorbeeld via e-mail, mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS−berichten) of per gewone post;
 • ter uitvoering van een marktonderzoek
 • om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van DOC-Access en van deelnemende bedrijven en organisaties waarvan u via www.DOC-Access.nl de website bezoekt;
 • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties; 

Beveiliging en bewaartermijn
DOC-Access heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

DOC-Access bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. U kunt daartoe een bericht met uw naam en contactgegevens sturen aan DOC-Access p/a MEDonline International b.v. De Corridor 12 c, 3621 ZB Breukelen, of een e-mail sturen aan helpdesk@DOC-Access.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. DOC-Access zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DOC-Access de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DOC-Access stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien DOC-Access de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DOC-Access u een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien DOC-Access niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan DOC-Access u vragen om uw verzoek nader te specificeren. DOC-Access schort de uitvoering van het verzoek op totdat u DOC-Access de nadere specificatie heeft verstrekt.

Contact met DOC-Access
U kunt als volgt contact opnemen met DOC-Access:

 • Via de contactpagina op de DOC-Access-
 • per e-mail via helpdesk@DOC-Access.nl; 

Wijziging en versie
DOC-Access kan dit Privacystatement eenzijdig wijzigen. DOC-Access adviseert u daarom om dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2015